POTVRZENÍ O ÚHRADĚ ŠKOLNÉHO

15.01.2024

Potvrzení pro daňové účely o úhradě školného bude MMŠ Hořovice vydávat od 15.2.2024. Povrzení zákonným zástupcům dětí vydají třídní učitelky jednotlivých tříd.