Likvidace pedagogů v českém školství

NÍŽE UVEDENÝ TEXT VYŠEL V MĚŠŤANOVI 1. 12. 2019:


Vážení rodiče a přátelé školky,

události a změny ve školství za posledních několik let by učitelé neměli nechat bez povšimnutí. Neskutečně přebujelá administrativa, které se musíme věnovat na úkor práce s dětmi, náhlé legislativní změny v průběhu školního roku, které nám vždy rozhodí pečlivě promyšlenou a nastavenou organizaci školního roku a způsobí jen stres a zmatky, nekoncepčnost v systému inkluze a mnoho dalších nelogických požadavků a nároků na učitele i rodiče. To vše by stálo za hlasitý a důrazný protest! Přičemž jediné, čeho nemáme dost, je klid na práci s dětmi.

Díky svojí čtyřicetileté praxi na různých stupních vzdělávací soustavy mohu s jistotou říci, že učitelé a učitelky z mateřských škol patří mezi nejlaskavější a nejobětavější osobnosti. Umí vůbec tito lidé nahlas oprávněně zakřičet a zavolat, že konečně potřebují podporu, a to nejen tu finanční?

Tento okamžik právě nastal, protože to, co spolehlivě dokáže způsobit likvidaci našich nejlepších a nejvěrnějších učitelek, není výše platu, ale šíření zlých a neověřených zpráv od lidí, kteří o naší školce mnoho nevědí. Vážení rodiče, děkujeme proto za otevřenou komunikaci a zejména za Vaši podporu, která okamžitě plyne k Vašim dětem v podobě naší trpělivosti, radosti a sebedůvěry. Důvěra má totiž v tomto případě kouzelnou moc. Dokáže, přes všechny úklady, zachovat Vašim dětem konstantu ve vzdělávání v podobě dobrého učitele.

Helena Nesnídalová, ředitelka MMŠ Hořovice