Simon says

15.04.2020

Zabavte a vzdělávejte své děti hravou formou od těch nejpovolanějších - profi pedagogů z naší školky. Notoricky známe hry, ovšem v angličtině posílá paní učitelka Michaela Puchmertlová z Veverek.

Kuba řekl -  Simon says: sit down 

(hra procvičuje sluchového vnímání, angličtinu) 

 • pokud dítě před pokynem slyší "Kuba řekl" musí pokyn splnit, pokud ne, musí zůstat zmrznuté a úkol neplnit.
  Např. Kuba řekl: Stoupni si na jednu nohu! Kuba řekl: Usměj se!
 • Zde je odkaz na anglickou písničku na YT: https://www.youtube.com/watch?v=OkO8DaPIyXo

Pan Čáp ztratil čepičku - Mr. Stork lost his cap and the cap was blue/green/red...

(hra procvičuje znalost barev, angličtinu) 

 • dítě v prostoru hledá předmět řečené barvy - zkoušíme hlavně v angličtině.
  Např. Pan Čáp ztratil čepičku, měla barvu barvičku... modrou (dítě hledá v místnosti něco modrého)

Co chybí? - What is missing?

(trénink zrakového vnímání, paměti) 

Rodič vybere několik předmětů (5 - 7, počet záleží velmi na věku), měl by znát jejich název v angličtině. Nechá je dítěti prohlédnout a zapamatovat během 12s. Poté předměty zakryje dekou/šátkem a dítě si musí zavřít/zakrýt oči. Jeden předmět rodič tajně z pod deky odstraní a pobídne dítě, aby otevřelo oči a zjistilo, který předmět chybí


Řekni opačně - Say the opposite (pro pokročilejší)

(trénink slovní zásoby) 


 • dítě vytváří opak na zadané slovo
  Např. Vysoký - nízký / high - low
  malý - velký / small - big
  Chytrý - hloupý / smart - silly (stupid)

Na koho/co myslím? - pouze v ČJ

(popisování, procvičování slovní zásoby, trénink zrakového vnímání) 

Rodič si myslí na nějaký předmět/osobu v domácnosti a dítě se ptá. Může se ptát otázkami pouze tak, aby rodič mohl odpovědět jen ANO nebo NE. Dítě se snaží hádat až v okamžiku, kdy si je jisté, že ví o jaký předmět/osobu jde.


Tip: Zde je inspirativní odkaz na Domácí školku na YT:  
https://www.youtube.com/channel/UCxt9OW2x5Q1qk_6dT_ZikUg