ÚPRAVA TEPLOTY V PROSTORÁCH MŠ

23.10.2022

V textu níže naleznete informace o úpravě teploty vnitřních prostor MŠ dle nové vyhlášky: 

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí upravuje Vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých teplotu vnitřních prostor mateřských škol takto:

- herny (třídy) max 20 stupňů

- tělocvičny, záchody, chodby 17 stupňů

- sprchy 21 stupňů

- šatny 18 stupňů

Vhodné oblečení má vliv na imunitu dítěte. Je důležité neprochladnout, ale též se neoblékat moc.