VAROVÁNÍ - NÁLEZY POUŽITÝCH INJEKČNÍCH STŘÍKAČEK V HOŘOVICÍCH

08.01.2023

Městská policie upozorňuje na nálezy použitých injekčních stříkaček v oblasti Hořovic. Prosíme, vysvětlete svým dětem, aby vám takovýto nález ihned hlásily a v žádném případě na stříkačku nesahaly. Stejně tak je to učíme ve školce. Případný nález stříkačky je vhodné nahlásit na MP Hořovice. Strážníci se postarají o likvidaci.