Výzva ředitelky ad Koronavirus

05.03.2020

1) Do školky jen zdravé dítě

2) Při vycestování do ohrožených míst: ohlášení řediteli (případná karanténa)

3) Důsledná hygiena

4) Zvýšená dezinfekce exponovaných míst

5) Nepodléhejme panice, důležité je věcné a smysluplné chování

5. 3. 2020 
Bc. Helena Nesnídalová
ředitelka MMŠ Hořovice