ZÁPIS - DODATEK K OČKOVÁNÍ - Výzva ředitelky

18.05.2020

POZOR! V návaznosti na ukončení nouzového stavu a aktuální platnost právních předpisů vyzývá ředitelka Městské mateřské školy Hořovice všechny žadatele/zákonné zástupce/ o dodatečné doložení potvrzení o řádném očkování dítěte jeho registrujícím dětským lékařem.

Tiskopis:
1) Ke stažení na níže (Tiskopis očkování - Potvrzení od lékaře)
NEBO
2) Denně od 7 do 14 hodin v boxu na nakládací rampě MŠ Větrná 869

Termín doručení: do čtvrtka 4.6. 2020

Forma dodání: poštou nebo vhozením do poštovní schránky Větrná 869

Každý rodič, který podal do 18. 5. 2020 Přihlášku do MMŠ Hořovice, obdrží do 20. 5. 2020 informativní sms výzvu.

V případě nesplnění této povinnosti bude přerušeno s uchazečem správní řízení.

Více informací - Příloha