NOVINKY

Ve čtvrtek 20.4. od 15:30 hod. proběhne v naší MŠ Větrná 869 tradiční oslava Dne Země, na kterou zveme všechny děti a jejich rodiče. Na zahradě školky pro ně budou opět připravena stanoviště se zajímavými aktivitami a soutěžemi, v programu bude i ukázka hasičské techniky a práce psovodů. Těšíme se na vás! V příloze najdete letáček k akci....

Vyzýváme rodiče, aby neparkovali na žlutě vyznačeném prostoru před školní kuchyní. Brání tím dodavatelům v přivážení potravin do školky, odvozu jídla do pobočky v Jiráskově ulici, vozidlům prádelny a pod. V nezbytném případě budeme nuceni situaci řešit s policií. Děkujeme za pochopení.

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro příští školní rok proběhne dne 4.5. 2023 v prostorách MŠ, Větrná 869. Kritéria pro přijetí najdete na tomto webu v sekci Zápis na školní rok 2023/2024. Podrobnější informace k zápisu zveřejníme v průběhu března.

Informujeme rodiče, že Potvrzení pro daňové účely o nákladech na školné za rok 2022 bude k dispozici na třídách v období od 23.1. do 15.2. 2023. Rodiče dětí, které již MŠ nenavštěvují, si mohou doklad vyzvednout u vedoucí ŠJ pí. Kořínkové, tel 734 159 443. Daňový doklad se nevystavuje za období, kdy jsou děti předškoláčky a školné tudíž neplatí.

Městská policie upozorňuje na nálezy použitých injekčních stříkaček v oblasti Hořovic. Prosíme, vysvětlete svým dětem, aby vám takovýto nález ihned hlásily a v žádném případě na stříkačku nesahaly. Stejně tak je to učíme ve školce. Případný nález stříkačky je vhodné nahlásit na MP Hořovice. Strážníci se postarají o likvidaci.

Vážení rodiče, kdo bude v pátek 23.12. chtít přivést dítě do MŠ, dejte mu s sebou z domova jídlo na dobu pobytu ve školce (přesnídávku a oběd, případně odpolední svačinu). Kuchyně bude mimo provoz. Strava vám ten den nebude účtována. Děkujeme za pochopení.