NOVINKY

Logopedická podpora, kterou MMŠ poskytuje jako nadstandardní službu, je přerušena do ukončení nouzového stavu. Je záhodno, aby rodiče i nadále s dětmi cvičili výslovnost podle pokynů svého logopeda.

Režim MMŠ Hořovice od 11. 1. 2021. DŮVOD: eliminovat sociální kontakty, prevence nekontrolované nákazy Covid, udržitelnost MŠ v provozu

Vážení rodiče,
přejeme Vám a Vašim rodinám nejen hezké a klidné svátky vánoční, ale i zdraví a harmonii v roce následujícím.

Ve dnech 28.- 31. 12. 2020 je provoz MMŠ Hořovice přerušen - vánoční prázdniny. Časté dotazy na krácení školného: Školné dítě nehradí, pokud je školské zařízení mimo provoz více než 5 pracovních dnů nebo když je MŠ uzavřena z rozhodnutí nadřízených orgánů. Platby školného v plném rozsahu za rok 2020 si může zákonný zástupce odečíst z daní....

NÁVRAT DĚTÍ

26.11.2020

Dále platí zvýšená hygienická opatření
- řádná ochrana dýchacích cest dospělých
- dezinfekce rukou u vchodu do budovy
- do školky jen zdravé dítě

Vážení rodiče, vážíme si Vašeho vstřícného jednání k nám všem, kteří zajišťujeme péči o Vaše děti navzdory nelehké situaci.