ŽABKY

Třídní učitelka: Lucia Uríčková

Učitelka: Bc. Jaroslava Kejmarová

Asistentka pedagoga: Ilona Vaverková

Provozní personál: Jana Jelínková

Kapacita třídy: 15 dětí

Věk dětí: 3-5 let


Vítejte ve třídě Žabek :).

Učí zde třídní učitelka Lucia Uríčková, paní zástupkyně Jaroslava Kejmarová a asistentka pedagoga Ilona Vaverková. Třídu Žabek navštěvují děti ve věku 3-6 let. Ve třídě máme i kamaráda cizí národnosti. Děti třídu a učitele znají z předešlého roku. Proto plynule navážeme a budeme upevňovat a rozvíjet již získané zkušenosti a schopnosti dětí. Snažíme se, aby děti měly v MŠ pestrý program a aktivity. Ve třídě máme stále zařazeny Montessori prvky, které si děti oblíbily. Dopoledne zpíváme písničky, tančíme, malujeme, cvičíme, učíme se básničky, říkadla. S dětmi od začátku zařazujeme jednoduchou angličtinku formou písniček a her. V neposlední řadě chodíme ven na procházky do Dražovky, na cyklostezku nebo na louku, kde to mají děti nejraději. Chceme děti vést k dobrým a respektujícím vztahům mezi sebou. Vzájemná komunikace je pro nás velmi důležitá. Naší vizí je propojit školku s domácím prostředím. 

V průběhu roku nás čekají akce, kterých se budou moct účastnit i rodiče (dýňování, Den Země, ...). Všechen volný čas využíváme k objevování a poznávání.

Moc se budeme těšit na všechno, co nás na společně cestě čeká.

Fotogalerie 2023-2024